Polityka Prywatności i Plików Cookie | REAL ESCAPE- Escape Room Krakow- exit game, escape game

Polityka Prywatności i Plików Cookie

ciasteczko_895

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego udostępnionego w domenie www.real-escape.pl

I. GROMADZENIE DANYCH I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA
1. Real Escape Team Danikiewicz & Bednarczyk Spółka Jawna gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu internetowego (dalej: Użytkownik) przekazywanych za pomocą formularzy elektronicznych znajdujących się w serwisie internetowym, zgodnie z przedstawionymi poniżej regułami.
2. Administratorem danych jest Real Escape Team Danikiewicz & Bednarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, 31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 17/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000577973 (akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS), NIP 6762493889, REGON 362606819
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
c. poprzez dane zbierane za pośrednictwem usługi Google Analytics;
d. poprzez dane pobierane z logów serwera.
4. Wszystkie gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych przez osobę użytkującą serwis internetowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich gromadzenie oraz przetwarzanie i jest całkowicie dobrowolne.
6. Osoba, której dotyczą zbierane dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu skorzystania z niniejszego uprawnienia należy skontaktować się z Administratorem danych.

II. DANE W FORMULARZACH
1. Serwis internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane zawarte w następujących formularzach: rezerwacja usługi, formularz kontaktowy wysyłający zapytanie użytkownika na adres:biuro@real-escape.pl
2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj.: dokonania rezerwacji usługi, odpowiedzi na pytanie użytkownika zadane w formularzu kontaktowym oraz do przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

III. INFORMACJE ZBIERANE BIERNIE
1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Administrator Danych przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera zawierającego serwis WWW. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
a. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
b. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa;
c. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
d. czas nadejścia zapytania;
e. pierwszy wiersz żądania HTTP;
f. kod odpowiedzi http;
g. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
h. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik;
i. informacje o przeglądarce użytkownika;
j. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
2. Dane określone w pkt 1 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Real Escape z zastrzeżeniem formularza rezerwacji usługi oraz formularza kontaktowego przesyłanego na adres: biuro@real-escape.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizowane są pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Cel ten realizujemy poprzez usługę Google Analytics.
3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora Danych.

IV. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies.
2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych.
3. Dzięki plikom „cookies” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze
i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.
4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies” poprzez:
a. zaakceptowanie obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
b. zarządzania plikami „cookies” na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
c. określenia ustawień dla różnych typów plików „cookies”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
d. blokowania lub usuwania plików „cookies”.

V. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE
1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności i plików cookie w każdym czasie.
2. Wszelkie zmiany w zakresie polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora Danych będą udostępniane na niniejszej stronie internetowej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności i plików cookie wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w serwisie internetowym.

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących polityki prywatności oraz wykorzystywania plików „cookies” przez serwis internetowy prosimy o kontakt pod adresem podanym poniżej:
biuro@real-escape.pl